10 Jan 2024

Use of Blonk data in KringloopWijzer

Recently, there have been various negative publications regarding the use of Blonk footprint data in the KringloopWijzer. The KringloopWijzer is a software application used by dairy farmers to gain insight into the environmental performance of their businesses. Footprint data from Blonk has been used within the KringloopWijzer for years, including for feed materials and other products used on dairy farms, such as fertilizers and energy. Generating this footprint data takes time, and naturally, there are conditions and costs associated with its use. Unfortunately, there seems to be a lack of understanding about this, and an incorrect image of Blonk has been portrayed in the media. In article (in Dutch) below, we explain the situation from our point of view.

Gebruik van Blonk footprint data in KringloopWijzer  

Recent verschenen er verschillende negatieve publicaties over het gebruik van Blonk footprint data in de KringloopWijzer. De KringloopWijzer is een softwareapplicatie, die wordt gebruikt door melkveehouders en inzicht geeft in de milieuprestaties van het bedrijf. Binnen de KringloopWijzer wordt al jaren gebruik gemaakt van footprint data van Blonk, bijvoorbeeld voor voedermiddelen en andere producten die op het melkveehouderijbedrijf worden gebruikt, denk aan kunstmeststoffen en energie. Het genereren van deze footprint data kost tijd en aan het gebruik van deze data zijn logischerwijs voorwaarden en kosten verbonden. Helaas blijkt hierover onbegrip te zijn ontstaan en is er in de media een onjuist beeld over Blonk geschetst.

Data in de KringloopWijzer

In de KringloopWijzer worden footprint data gebruikt voor voedermiddelen en andere producten die op het melkveehouderijbedrijf worden gebruikt, zoals kunstmeststoffen en energie. Deze data komen van verschillende bronnen. Voor de voedermiddelen geldt dat deze voor een groot deel van Blonk komen. Hiervan wordt een deel van de data aangeleverd via Nevedi, de Nederlandse branchevereniging van de diervoederindustrie. Daarnaast wordt sinds dit jaar een beperkt deel direct aangeleverd door Blonk. Ook wordt er gebruik gemaakt van oudere data vanuit bijvoorbeeld Feedprint (2012). Voor de gebruikers van de KringloopWijzer zijn alle data volledig zichtbaar.  Echter in het openbare achtergrondrapport (Rekenregels van de KringloopWijzer) zijn de data, sinds dit jaar, niet publiekelijk beschikbaar.

Afspraken en kosten voor het gebruik van data

Blonk heeft afspraken gemaakt over het gebruik van de data direct met Nevedi en Wageningen Livestock Research. Verreweg het grootste deel van de data wordt betaald door Nevedi, en dus door hun leden, de diervoederindustrie. Indirect heeft ZuivelNL betaald voor een klein aanvullend deel van de data via Wageningen Livestock Research. Of deze kosten uiteindelijk worden doorbelast aan de melkveehouders is onbekend bij Blonk. Als dat het geval zou zijn, gaat het om een bedrag per melkveehouder waarvoor je nog geen liter melk in de supermarkt kan kopen.

Datageneratie

Het genereren van footprint data kost tijd. Binnen Blonk is een specialistisch datateam dagelijks bezig met genereren van data en het up-to-date houden hiervan. Zo verwerken zij de inputdata van diverse bronnen en combineren dit om tot carbon footprint emissiefactoren te komen. Om tot betrouwbare resultaten te komen, zorgen zij er bovendien voor dat de berekeningen compliant zijn aan internationale standaarden, zoals die van de IPCC en de Europese Commissie (PEFCR). Zowel de inputdata als de rekenregels kunnen veranderen. Bij input data gaat het dan bijvoorbeeld over nieuwe informatie van gewasopbrengsten en kunstmestgebruik. Bij rekenregels gaat het dan bijvoorbeeld om nieuwe emissiemodellen of Global Warming Potentials van broeikasgassen. Het datateam verwerkt deze aanpassingen in de carbon footprint emissiefactoren, zodat dit altijd zo up-to-date mogelijk is. Naast dat datageneratie tijdsintensief is, betaalt Blonk ook voor het gebruik van data van derde partijen, bijvoorbeeld voor brondata van energieproducten. Met deze dataleveranciers maakt Blonk ook weer afspraken over hoe data gebruikt en gepubliceerd kunnen worden. Dit is ook een reden waarom data niet zomaar integraal kunnen worden gepubliceerd in bijvoorbeeld een openbaar rapport. Oneigenlijk gebruik van de data, door een andere partij buiten de KringloopWijzergebruikersgroep, is dan bovendien mogelijk. Met alle partijen aan wie Blonk data levert worden specifieke afspraken gemaakt ten aanzien van het gebruik.

Invloed van de overname door Mérieux NutriSciences

Vorig jaar is Blonk overgenomen door Mérieux NutriSciences. In het artikel op BoerenBusiness.nl wordt Mérieux NutriSciences weggezet als “datareus”. Dit is echter onjuist, Mérieux NutriSciences is een wereldwijde speler op het gebied van laboratoria en consultancy binnen de voedingsmiddelensector. De discussie over het gebruik en openbare publicatie van data was al eerder gestart met de vertegenwoordigers van de KringloopWijzer. De overname van Blonk door Mérieux NutriSciences heeft geen invloed op de gestelde voorwaarden over het gebruik van data.

De toekomst

Volgens de berichtgeving in de media zoekt ZuivelNL op dit moment naar alternatieven om de data openbaar te maken. Op dit moment is Blonk nog niet benaderd door ZuivelNL om te spreken over mogelijke alternatieven om de data te publiceren in het achtergrondrapport horende bij de KringloopWijzer.

Meer informatie

Neem contact op

Meike van de Wouw
Marketing & Communication Manager | Blonk

Heeft u vragen naar aanleiding van deze publicatie? Neem dan contact op Meike.